Mõõdistusfailide automaatne kontroll

Mõõdistuste infosüsteemile on lisatud kontrollerteenus mõõdistusfailide Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale vastavuse kontrollimiseks.

Faili eelkontroll.

Mõõdistufaili on võimalik kontrollida enne selle süsteemi lisamist. Selleks valige programmi menüüst punkt 'faili kontroll' ja täitke järgnevalt avanevas aknas nõutud infoväljad:

Peale nupule 'Kontrolli faili' vajutamist laeb tarkvara mõõdistusfaili, kontrollib selle vastavust nõuetele ning esitab kasutajale teate kontrolli tulemuste kohta. Juhul kui fail ei vasta nõuetele, lisatakse vastavasisulisele teatele juurde ka lingid vigastele/probleemsetele elementidele, mis failis esinesid.

Faili kontroll enne esitamist.

Süsteem lubab nüüdsest esitada ainult kontrollitud faile. Peale faili lisamist mõõdistusele tuleb kotrollimiseks vajutada salvestatud mõõdistusfaili kõrval olevale nupule 'Kontrolli'.

Edasine toimub vastavalt eelmises punktis kirjeldatule.

Erinevuseks on see, et mõõdistusfaili kontrolli tulemus salvestatakse mõõdistusfaili info juurde ning jääb sinna edaspidi nähtavaks.

Peale faili kontrollimist tuleb mõõdistuse aknasse tagasi liikumiseks vajutada nupule 'Tagasi'.
Juhul kui kontroll ei õnnestunud, võib kasutaja probleemse faili süsteemist kustutada, teha oma arvutis mõõdistusele vajalikud parandused ja laadida faili uuesti.

Esialgu lubab süsteem esitada ka faile, mille kontrollimisel on leitud vigu. Faili lõplik tagasilükkamine või vastuvõtmine jääb LV ametniku otsustada.