abi  


kasutaja tuvastamine

kasutaja

parool
TEADE:
Alates 22.04.2016 kehtib geodeetiliste mõõdistuste koostamisele uus majandus- ja taristuministri määrus: „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.
Pabertoimiku asemel esitada Tallinna geomõõdistuste infosüsteemis ka digitaalne mõõdistustööde aruanne pdf formaadis.Faili kontrolli juhend(juhend)
Mõõdistufailide Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise korrale vastavuse automaatkontroll.

tarkvarastuudio · 2004/2015 · geoinfosüsteemi versioon 3